Υπηρεσίες

REAL-ESTATE-LAW (1)

Δίκαιο Ακινήτων

Το δικηγορικό γραφείο της Θέμιδος Τσόπελα ειδικεύεται σε υποθέσεις που άπτονται του Δικαίου Ακινήτων. 

Παρέχει νομικές συμβουλές σε ιδιώτες ή/και επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα προσφέροντας καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της επένδυσης. Δεδομένου ότι οι ξένοι επενδυτές δεν γνωρίζουν απόλυτα το Ελληνικό δίκαιο και τις απαραίτητες διαδικασίες, το  δικηγορικό γραφείο της Θέμιδος Τσόπελα αναλαμβάνει όλες τις νομικές υπηρεσίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η επένδυση γρήγορα και αποτελεσματικά. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον εκάστοτε επενδυτή και το Ελληνικό νομικό σύστημα.

 

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει υπηρεσίες που αφορούν σε:

 • Έλεγχο τίτλων στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία 
 • Ρυθμίσεις ακινήτων, δημιουργία οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, ρυθμίσεις κτιρίων.
 • Εξουσιοδότηση και υπόμνημα.
 • Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.
 • Φορολογική απαλλαγή.
 • Εξασφάλιση συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και ενημέρωση με τις νέες νομοθετικές διατάξεις.

Η Θέμις Τσόπελα είναι συνιδρύτρια και υπεύθυνη του νομικού τμήματος του δικτύου συνεργατών της Greek Easy – Your Greek Partner, η οποία ασχολείται με θέματα επενδύσεων και αγοραπωλησίας ακινήτων.

IMMIGRATION-LAW (1)

Δίκαιο Αλλοδαπών

Το δικηγορικό γραφείο της Θέμιδος Τσόπελα ειδικεύεται σε υποθέσεις που άπτονται του Δικαίου Αλλοδαπών. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι ο αριθμός των αλλοδαπών αυξάνεται συνεχώς στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για νομική στήριξή τους.
Η Θέμις Τσόπελα παρέχει νομικές υπηρεσίες σε αλλοδαπούς, οι οποίοι διεκδικούν την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους και φροντίζει να είναι κοντά τους προσφέροντας ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να εξυπηρετηθούν άμεσα και αποτελεσματικά.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει υπηρεσίες που αφορούν σε:

 • Έκδοση άδειας παραμονής.
 • Ανανέωση αδειών παραμονής.
 • Αντιρρήσεις και ενστάσεις σε περιπτώσεις απέλασης.
 • Πολιτογράφηση ομογενών.
 • Πρόγραμμα Golden Visa*

*5ετής άδεια διαμονής για ιδιώτες και οικογένειες αυτών

Σχετικός Νόμος

5-YEAR-PERMINANT-RESIDENCE

Άδεια διαμονής διάρκειας 5 ετών για ιδιώτες

Εφαρμοστέος Νόμος: “Άρθ. 20 (Β) του Ν. 4251/2014 (Νέος Κώδικας Μετανάστευσης), ο οποίος χρησιμοποιείται ως ξεχωριστός κανονισμός για 2 χρόνια και τώρα εφαρμόζεται ως μέρος του Νέου Κώδικα.”

 • Χορήγηση άδειας παραμονής διάρκειας πέντε ετών με δικαίωμα ανανέωσης, αποκτώντας ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέχρι 250.000 ευρώ.
 • Οι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να λάβουν Ελληνική VISA για σκοπούς “επένδυσης ακινήτων” σε κατόχους ακινήτων που διαμένουν ήδη στην Ελλάδα ή αγοραστές που έχουν την πρόθεση να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα. Το ελάχιστο ποσό είναι η προαναφερθείσα σταθερή τιμή και σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο, αφού υποβληθεί στο αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο η μόνιμη διαμονή τους και η πρόθεσή τους να αγοράσουν περιουσία, τους χορηγείται η Golden Visa. Μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής πέντε ετών.
 • Οι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να αποκτήσουν Ελληνική VISA και άδεια διαμονής, σύμφωνα με το νόμο 1652/1986: “Χρονική κατανομή και κανονισμοί σχετικών θεμάτων” (Α’ 167), κατά περίπτωση, ή 10ετή μίσθωση ξενοδοχειακών ή επιπλωμένων τουριστικών καταλυμάτων (σπίτια) σε συγκροτήματα τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 2 του Ν. 4002/2011 (Α ‘180). Η ελάχιστη αξία του ακινήτου και η τιμή της σύμβασης των μισθώσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, καθώς και οι μισθώσεις για ξενοδοχεία ή επιπλωμένα τουριστικά καταλύματα σε τουριστικά συγκροτήματα καταλυμάτων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ανέρχονται σε διακόσια πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
 • Οι πολίτες τρίτων χωρών έχουν επίσης τη δυνατότητα κυριότητας του ακινήτου του ως άνω κατ αποκοπή ποσού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέσω νομικής οντότητας, κατά την οποία όλες οι μετοχές της εν λόγω νομικής οντότητας ανήκουν εξ ολοκλήρου σε αυτές.

 

Το πρόγραμμα Golden Visa παρέχει στους πολίτες τρίτων χωρών το δικαίωμα είτε να ενωθούν με την οικογένειά τους ταυτόχρονα με την είσοδό τους στην Ελλάδα είτε να προσκαλέσουν την οικογένειά τους σε μεταγενέστερο στάδιο. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η οικογένειά τους αποκτά την ίδια Ελληνική κάρτα εισόδου στην Ελλάδα και την ίδια άδεια διαμονής (ίδια διάρκεια και δικαίωμα ανανέωσης).

GREEK-CITIZENSHIP

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ – Ο Ελληνικός Κώδικας Ιθαγένειας ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2010

 

Αφορά τους αλλοδαπούς που δεν έχουν Ελληνική καταγωγή (πολίτες εκτός ΕΕ) και έχουν μακρόχρονη διαμονή στην Ελλάδα. Θα πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία πολιτογράφησης μετά από τρία (3) έως επτά (7) διαδοχικά έτη νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας ευχέρεια στην Ελληνική γλώσσα και αποκτώντας πιστοποιητικό στην αρχαία Ελληνική ιστορία/ πολιτισμό.

 

Το πρόγραμμα Golden Visa δίνει το δικαίωμα στους κατόχους ακινήτων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, μετά την αρχική επιχορήγηση πενταετούς διάρκειας, να ζητήσουν μακροχρόνια άδεια διαμονής· ωστόσο, για να την αποκτήσουν, θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν όλοι οι όροι σχετικά με την άδεια διαμονής (άρθρο 89, παράγραφος 1 του Ν. 421/1414, δηλαδή επαρκείς πόροι, ασφάλιση ασθενείας, προϋποθέσεις ένταξης κλπ.) συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων απουσίας από τη χώρα (άρθρο 89 παρ.3 του Ν. 421 2014).

 

Στη συνέχεια,  σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει λάβει άδεια παραμονής ως επί μακρόν διαμένοντος, μπορεί να υποβάλει αίτηση για Ελληνική ιθαγένεια και να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση Ελληνικής ιθαγένειας.

Σχετικά με την Εταιρεία

Έμπειρη Επαγγελματίας Δικηγόρος Το δικηγορικό γραφείο της Θέμιδος Τσόπελα βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 38-40. Λειτουργεί από το 2013 και ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στο Δίκαιο Ακινήτων και στο Δίκαιο Αλλοδαπών. Η κα. Τσόπελα παρέχει υψηλού επιπέδου

Περισσότερα »

Υπηρεσίες

Δίκαιο Ακινήτων


Δίκαιο Αλλοδαπών


Άδεια διαμονής διάρκειας 5 ετών για ιδιώτες


Ελληνική Ιθαγένεια

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Ζωοδόχου Πηγής 38-40, 10681, Αθήνα

Email: themis.tsopela@gmail.com

Τηλέφωνο: +30 210 3300020

Κινητό: +30 697 3225488